NIEPALNE ŚRODKI ANTYKOROZYJNE CORTEC VpCI w bezpiecznych aerozolach EcoAir DLA STREF ZAGROŻENIA POŻAREM lub WYBUCHEM, niepalne, gaszą otwarty płomień.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEPALNE INHIBITORY CORTEC VpCI DLA STREF ZAGROŻENIA POŻAREM lub WYBUCHEM


Oferujemy wiele WODNYCH i NIEPALNYCH środków do konserwacji metali, ale przy robotach wykonywanych w strefach zagrożenia pożarem/wybuchem najlepsze są środki w aerozolach powietrznych EcoAir®.

EcoAir® to pierwsze w historii aerozole “napędzane” sprężonym powietrzem, a nie substancją chemiczną:
- są NIEPALNE,
- GASZĄ OTWARTY PŁOMIEŃ,
- są NIEREAKTYWNE (stabilne w kontakcie z ogniem lub wodą),
- rozpylają w dowolnym kierunku, także “do góry nogami”,
- BEZPIECZNE w transporcie i przechowywaniu,
- NIESZKODLIWE dla środowiska,
- bazujące na wodzie.

EcoAir® VpCI-324
środek antykorozyjny Cortec VpCI - antybakteryjny olej smarujący i penetrujący, dozwolony incydentalny kontakt z żywnością USDA-USA

EcoAir® VpCI-337
wodny preparat Cortec VpCI nanoszony na krawędzie zwojów i stert blach, i mgła do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w przestrzeniach zamkniętych, film przezroczysty i miękki, grubość < 13m

EcoAir® VpCI-377
wodna powłoka konserwująca Cortec VpCI do antykorozyjnej ochrony czasowej metali w warunkach wewnętrznych, film przezroczysty, suchy, hydrofobowy

EcoAir® VpCI-414
wodny środek myjący/odtłuszczający Cortec VpCI usuwający powłoki ochrony czasowej, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, koncentrat

EcoAir® VpCI-422
wodny odrdzewiacz Cortec VpCI, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, nietoksyczny, biodegradowalny i bezpieczny dla skóry, pochodzenia roślinnego

EcoAir® VpCI-423 Gel
wodny odrdzewiacz Cortec VpCI, zapewniający antykorozyjną ochronę czasową metali, nietoksyczny, biodegradowalny i bezpieczny dla skóry człowieka, pochodzenia roślinnego, VpCI 422 w postaci żelu


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt | Strona główna | Produkty VpCI alfabetycznie | Produkty VpCI rodzajami | Dodatki VpCI | www.inhibitory.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
© 2007 OTiK Sp. z o.o.
®